Kollo Kilsbergsgården, Klacka och Stenboda

På uppdrag av Örebro kommun anordnar vi sommarkollo för de barn och ungdomar som går i årskurs 2-6 och är skrivna i Örebro kommun. Kollo anordnas på KFUMs egna lägergårdar Kilsbergsgården och Klacka, samt på Immanuelskyrkans lägergård Stenboda.

 

Information för grundskolan åk 2-6: Kollofolder 2018

Information & ansökan för särskolans grundskola åk 4 – gymnasieskolan åk 4: Kollofolder 2018 & Ansökan 2018

 

Föreningens telefon: 019-6110498
Föreningens epost: kfum@kfumorebro.org
Besöksadress/Postadress Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro
Logga in