Bli medlem i KFUM Örebro

vi uppmanar alla medlemmar i våra grenföreningar att också lös medlemskap i KFUM Örebro huvudförening.

Vill du bli medlem i huvudföreningen?

Sätt in medlemsavgiften (50 kronor) på pg 270240-5,

Ange namn, personnummer, mailadress och postadress.

Föreningens telefon: 019-6110498
Föreningens epost: kfum@kfumorebro.org
Besöksadress/Postadress Lertagsgatan 2, 703 47 Örebro
Logga in